HEMTJÄNST

Hemtjänst är till för dig som är äldre och behöver stöd och hjälp i ditt hem.

Vår hemtjänst utformas omsorgsfullt för att på bästa sätt uppfylla Dina behov och önskemål!

Hemtjänst kan innebära väldigt mycket. Vi kan hjälpa dig inom olika områden såsom personliga omvårdnadsbehov av olika slag eller servicetjänster såsom städning, tvätt/klädvård, inköp, utevistelse och ledsagning.

Villa Vital bedriver hemtjänst enligt kundvalsmodellen i samarbete med Haparanda stad.