Avlastning kan vara ett stöd för dig som hjälper eller vårdar en anhörig i hemmet.
Vi erbjuder avlastning i form av korttidsboende eller som dagverksamhet.

KORTTIDSBOENDE
Om du som anhörig behöver släppa omvårdnadsansvaret för en period kan vi erbjuda avlastning i form av korttidsplats i privat regi. Den du vårdar bor då hos oss på Villa Vital.

DAGVERKSAMHET
Vi erbjuder dagverksamhet till äldre personer och personer med funktionshinder.
Vi vill bidra till att den enskilde kan bo kvar hemma och samtidigt ha sociala kontakter utanför hemmet.